Mässfilm

Svenskt Trä

Vi har tidigare tagit fram ”Trärådhuset” tillsammans med Svenskt Trä och en byrå i Stockholm. Det är ett interaktivt verktyg för att välja trävaror. Nu har vi just gjort en film som ska visa verktyget under användning. Filmen ska användas på mässor.