Produktvisualiseringar

Icopal

För att förtydliga instruktionerna för montering av Icopals produkter har vi gjort bilder i 3D. Produktbilder i 3D har ju fördelen att man kan visa konstruktionen så att allt syns. Man kan framhäva ingående produkter, vika bort sådant som skymmer och helt enkelt visa det som är svårt och komplicerat att få fram med fotografier.