Film-Vad är BIM?

BimObject/PEAB

PEAB arbetar med att utveckla användatet av BIM under hela byggnadens livslängd, från projektering till förvaltning. För att beskriva vad BIM kan användas till har de med hjälp av BimObject och oss tagit fram en film som hjälper till att reda ut begreppen. De animerade bitarna är gjorda av Bloody Honey, och ljudbearbetningen av Ljudateljén.