Konstvisualisering

Vegar Moen

Vegar Moen och Beret Aksnes är konstnärer med verksamhet främst i Norge. De har ofta komplexa idéer, och våra bilder gör det lättare att förklara för uppdragsgivaren hur de vill gestalta dessa.