ReformCad

Johanson Design

ReformCad är en konfigurator för soffsystemet Reform. Med vårt verktyg kan man sätta samman de olika delarna och få ut en sammanställning över ingående produkter. Internt används det också till att få fram rätt mått och antal på konstruktiva detaljer för produktionen.