Cramo Draw

Cramo Adapteo

Cramo Draw är en unik programvara för att skapa och rita modullösningar för förskolor, skolor, kontor och boende. Vi har utvecklat verktyget åt Cramo Adapteo. Detta är version 2 av ett verktyg som tidigare gjorts med enklare funktionalitet. Detta är ett förbättrat och uppdaterat program och med olika språkversioner är det tillgängligt på fler marknader i Europa.

I Cramo Draw ges Cramo Adapteos kunder möjlighet att arbeta fram sin unika modulkombination. Resultatet används sedan för att kommunicera med Cramo Adapteos säljare. Man kan arbeta i 1, 2 eller 3 våningar, placera in möbler, titta på resultatet i 2D eller 3D, göra en utskrift och mycket mer. Programmet är webbaserat, intuitivt och användarvänligt.