Lokstallet

Riksbyggen

Bostadsrätter på Stationsområdet i Växjö

På Stationsområdet i Växjö planerar Riksbyggen att uppföra två bostadsrättsföreningar som tillsammans skapar ett kringbyggt bostadskvarter med intim karaktär. Inspirationen har arkitekten hämtat från de gamla kvarteren i Köpenhamn och från magasinsbyggnader på äldre spårområde. Bostadsrättsföreningen Lokstallet är den första av två bostadsrättsföreningar på det växande Stationsområdet och innefattar 54 bostäder på 2–5 rok.