Ekologen i Växjö

Midroc Property

Midroc har utvecklat flera bostadsprojekt med träbyggnadsteknik i Växjö.
Nästkommande projekt är kvarteret Ekologen, strax norr om
Universitetsområdet i stadsdelen Teleborg.
Vi gjorde ett stort fotomontage till byggskylten.