Brf Kaptenen

HSB

På Limhamn i Malmö uppför HSB Brf Kaptenen som består av ca 100 lägenheter av varierande storlek alldeles intill vattnet. Mellan de tre huskropparna kommer gröna gårdar med stora uteplatser att anläggas, och på södra sidan växer en av stadens nya parker upp. Arkitekt är Stadstudio. Vi har jobbat med material för både web, tryck och VR. Interiört har vi lagt fokus på en digital visningslägenhet som kunden ska kunna förflytta sig i med t.ex. VR för telefon.